Fidan Muhafaza ve Ağaç Koruma


ÜRÜNLER   TUBEX    


  Fruitwrap  

  Ecovine    

  Standard  

   Ventex    

Shelterguard

  Treeguard  

Meyvecilikle ya da ormancılıkla uğraşıyorsunuz ya da hobi olarak ağaç yetiştiriyorsunuz. Demekki fidanı dikip can suyu vermenin, onun sağlıklı bir ağaç olması için yeterli olmadığını biliyorsunuz.

Tubex ürünleri kullanarak onları;

- Fare, tavşan, keçi

- Yabancı ot ile mücadele ilaçları

- Çapa, misina, traktör gibi mekanik zararlar

- Güneş yanığı, don, rüzgar gibi doğal koşullardan ve kök boğazı hastalıklarından

korumak ve hayatta kalma oranlarını yüzde yüze yaklaştırmak istiyorsunuz.

Ayrıca Tubex fidan muhafaza ve ağaç koruma ürünlerinin içerisinde oluşan mikro iklim sayesinde bitkileriniz ideal yaşam koşullarına kavuştuğu için çok daha hızlı büyüsün istiyorsunuz.

O zaman yandaki linkleri kullanarak Tubex fidan muhafazalarını ve ağaç koruyucularını daha yakından tanıyabilir ya da bu sayfanın devamındaki teknik bilgilerden istifade edebilirsiniz.

Bir fidan muhafaza ya da ağaç koruyucu içerisinde büyüyen bitki, açıkta büyüyen aynı bitkiye göre gözle görülür şekilde hızlı büyümektedir. Bunun sebebi, bitkinin büyümesi için gerekli mikro iklimin Tubex içerisinde oluşturulmasıdır. Bitkinin büyümesine etki eden faktörler ısı, karbondioksit seviyesi, nem seviyesi, ışık dağılımı ve yoğunluğudur.

Bunlar, bitkinin yaşam çevrimini oluşturan fotosentez, soluma, terleme ve fotomorfogenez için gereklidir. Şimdi bu evrelere tek tek bakalım.

Fotosentez

Bir bitkinin karbondioksit ve suyu alarak bunu oksijen ve glikoz (şeker ve nişasta) formunda depolanmış enerjiye çevirmesine fotosentez denilir.

Bu işlem yapraklardaki yeşil klorofillerin mavi ve kırmızı ışığı almasıyla gerçekleşir.

Ayrıca fotosentez olması için iyi miktarda karbondioksit ve suya ihtiyaç vardır.

Bu işlem yüksek ısılarda (40 derece en fazla) daha verimli olur.

 

Soluma

Şeker ve nişasta olarak depolanmış enerji şimdi oksijen ile birleşerek karbondioksit ve başka bir tür kimyasal enerji oluşturur.

Bu kimyasal enerji yeni doku üretimi ve hücre gelişimi için kullanılır.

Bahsi geçen kimyasal işleme soluma denir. Bitki solumasını bulunduğu iklime göre ayarlar.

Bitki etrafındaki ısı ve nem bu işlemde verimi arttırmaktadır.

Önemli olan fotosentez ve solumanın denge içerisinde gitmesidir.

Terleme

Bitkinin su buharı çıkarmasıyla su kaybetmesine terleme denir. Bitkinin organları arasında su akışını sağlayan ana mekanizmadır. Terleme bir çok şeye sebep olur:

- Topraktan alınan mineralleri bitkiye taşır

- Bitkinin serinlemesine sebep olur

- Nişasta, şeker ve diğer kimyasalların bitki içerisindeki hareketini gerçekleştirir

- Turgor basıncını sağlar

Bitkiye giren suyun yüzde doksanı terleme ile kaybolur, kalan yüzde onu ise kimyasal reaksiyonlarda kullanılır.

 

Fotomorfogenez

Bitkinin büyümesini ve morfolojisini (şekillenmesini) yönlendiren, belirli dalga boyundaki ışıklarla alakalı bağımsız bir süreçtir. Araştırmalar gösteriyor ki kırmızı ve uzak kırmızı (R:F-R) dar dalga boyları arasındaki ışık, bitkinin büyümesinde özellikle de uzamasında çok etkilidir.

Işığa duyarlı pigmentler yapraklarda bulunur. Önemli olan bu ışıkların gece gündüz olarak bire bir olan oranının bozulmamasıdır.

Dengeleyici Özelliği ve Mikro İklim

Fidan muhafaza ve ağaç koruma ürünlerinin en büyük avantajı bitkinin büyümesini ilk dikildiği evrelerde hızlandırmasıdır. Neden peki?

Farklı Bir Mikro İklim

Fidan muhafazası içerisinde, dışarıya göre farklı bir iklim oluşmaktadır. Bu mikro iklim, farklı ısı, nem ve karbondioksit oranları, azalan hava sirkülasyonu, azalmış ve gelişmiş ışık sayesinde oluşur. Bunlar bitkinin büyümesine ve biyokütlesini artırarak dengeli dağıtmasında olumlu etkilere sahiptirler. Bu sebepledir ki ağaç koruyucuların içerisinde oluşan mikro iklim, bitkinin metabolizmasına yani büyümesine etki eder ve karbondioksit kırılım hızını, terleme hızını geliştirir, yaprakların enerji ihtiyacını azaltır.

Mikro iklimi oluşturan faktörler ölçülebilir, ve bitki büyümesine olan etkileri gözlemlenebilir. Mesela sıcaklığın santigrat, nemin de yüzde olarak bağıl nem cinsinden ölçülebildiği gibi.

Fidanların büyümesinde buhar basınç açığı (BBA) özellikle etkilidir. BBA havanın bağıl nemi ile, havanın doyduğu zamanki bağıl neminin arasındaki farktır.

 

BBA arttığı zaman hava kurur ve bitki, köklerinden daha fazla su çekme ihtiyacı duyar. Bir diğer ölçüm ise yapraktan havaya buhar basıncı açığıdır (YHBBA). Bu faktörler terleme hızını belirler ve terleme akı yoğunluğu (TAY) cinsinden ölçülür.

Hassas Bir Denge

Bir bitkinin büyüyebilmesi için fotosentez, soluma, terleme ve foromorfogenez denge içerisinde olmalıdır. Kendi haline bırakılan bir bitki bunları dengelemek için çalışır. Mesela fotosentez çok hızlıysa, ancak soluma hızı yeterli değilse, fotosentezi yavaşlatır ya da durdurur. Benzer şekilde, soluma çok hızlıysa ve fotosentez hızı buna yeterli değilse, bitki büyümesini yavaşlatır ya da durdurur.

Bitkinin terleme hızı iklim şartlarına ve bu şartlara ne kadar iyi adapte olabildiği ile alakalıdır. Işık radyasyonu, yaprakla etrafındaki hava arasındaki su buharı etkileşimi ve rüzgar, iklim şartlarını oluşturur. Bitkinin gelişim aşaması, yaprak alanı ve stomatal dayanıklılık, bitkinin iklimle fizyolojik tepkimesini belirler.

İşte fidan muhafazaları ve ağaç koruma ürünleri bitkinin her daim, fotosentez, terleme, soluma ve fotomorfogenez evrelerini dengeli bir şekilde yaparak, olabilecek en yüksek hızda büyümesini sağlar.

Ağaç Boyuna Etkileri

Fidan muhafazaları içerisinde büyüyen pek çok tür ağaç, büyük oranda boy atmaktadır. Burada bazı türlerdeki etkiler hakkında bahsetmek istiyoruz.

Bu güne kadar dünya üzerinde milyonlarca ağaç Tubex ağaç koruyucular içerisinde yetiştirildi. Fidanın erken ve hassas dönemlerinde büyüme Tubex ile hızlandırıldı. İdeal bir fidan muhafazası bitkinin ihtiyaç duyduğu mikro iklimsel parametreleri ve dış faktörleri hesaba katar.

Aşağıdaki tablolarda İngiltere Orman Komisyonun, seksenli yıllarda yaptığı araştırmalardan çıkan sonuçlar özetlenmiştir. Ağaç türleri, dikildikten 3 yıl sonra, aynı bölgede, açıkta büyüyen aynı türlerin ortalama boy uzunluklarına olan farklarına göre üç farklı kategoriye ayrılmışlardır.

Grup A olarak kategorize edilen ağaçlar, fidan muhafazası içerisinde büyütüldükleri zaman 3 yıl sonunda açıktaki aynı tür ağaçlara göre %100´den daha fazla boy farkı ortaya koymuşlardır.

Ülkemizde yetiştiriciliği yaygınlaşan ve zor büyüyen ceviz bu gruptadır. Ayrıca güney illerimizde yetiştirilen narenciye bitkileri de Tubex fidan muhafazalarından azami fayda sağlamaktadırlar.

Orman bakanlığının yaptığı çalışmalarda kullandığı akçaağaç, çınar, kayın, meşe gibi bir çok tür de bu gruptadır.

Grup B olarak kategorize edilen ağaçlar, fidan muhafazası içerisinde büyütüldükleri zaman 3 yıl sonunda açıktaki aynı tür ağaçlara göre %50 ila %100 arasında boy farkı ortaya koymuşlardır.

Buradan da görüleceği gibi ekonomik değeri yüksek ağaçlar Tubex ağaç koruyucular içerisinde oldukça hızlı büyümektedirler.

Özellikle ağaçlandırma çalışmaları yapan devlet kurumlarının sıkça kullandığı ağaç türleri bu gruba dahildir.

Ülkemizde artarak yapılmaya başlanan endüstriyel ağaç üretimi ile ilgili çalışan firmaların da çalışmalarında kullandıkları ağaçlar bu gruptadır.

Grup C olarak kategorize edilen ağaçlar, fidan muhafazası içerisinde büyütüldükleri zaman 3 yıl sonunda açıktaki aynı tür ağaçlara göre %50 civarında boy farkı ortaya koymuşlardır.

 

Gövde Kalınlığına ve Köklere Etkileri

Bitkinin boy atması, sağlıklı bir büyümeye işaret midir? Büyüme dengeli midir?

Sağlıklı ve dengeli bir büyüme sürecinde bitki biokütlesini tüm organlarına eşit dağıtır. Bunu çevresindeki etkilere bir tepki olarak yapar.

Bu yüzden bitki büyümesinin göstergeleri ana sürgün boyu, gövde kalınlığı, diğer sürgünler ve kökleridir.

Fidan ağaç koruyucu içerisinde bulabildiği en iyi büyüme stratejisini uygulayacaktır.

Yani mikro iklime ayak uyduracak ve büyümenin yönünü ve hızını buna göre ayarlayacaktır.

Yukarıdaki temel araştırmalar göstermiştir ki kapalı fidan muhafazaları bitki büyümesine çok olumlu etkiler yapmışlardır.

Bu araştırmaların sonunda Tubex Standard ürünü geliştirilmiştir.


Daha sonraki araştırmalarda ise belirli geometrik şekillerde delikler açılarak havalandırma yapılan fidan muhafazaları daha da iyi performans göstermektedir.

En etkili fidan muhafazası optimum ışık koşullarını sağlarken aynı zamanda açılan havalandırma deliklerinden hava geçiren fidan muhafazalarıdır. 90cm ve daha uzun fidan muhafazalarının havalandırmalı olması tavsiye edilmektedir.

Bu araştırmaların sonucunda Tubex Ventex ürünü geliştirilmiştir.                                                                           

Havalandırmanın yarattığı baca etkisi gövde kalınlığına çok büyük etki yapmaktadır. Daha da önemlisi bitki boyu ile gövde kalınlığını dengede tutmaya yardımcı olmaktadır. Açıktaki bitkilere göre gövde kalınlığı sadece kalın olmakla kalmaz, bu büyüme potansiyeli, bitki fidan muhafazasından çıktıktan sonra da yıllar boyu devam eder.

Yapılan bir araştırmaya göre ağaç koruyucu içerisinde büyüyen bitki, açıkta büyüyen bitkiye göre hem boy hem de kalınlık olarak açık fark atmıştır. Boy farkı, havalandırmalı ve havalandırmasız ağaç koruyucularında benzer olmasına rağmen, havalandırmalı ağaç koruyucuda büyüyen bitki gövde kalınlığı konusunda oldukça ileriye gitmiştir.

Aynı bitkilerin bir yıl sonunda kuru biokütleleri karşılaştırıldığında, havalandırmalı fidan koruyucu içerisinde büyüyen bitkinin, havalandırmasız fidan koruyucu içerisinde büyüyen bitkiye göre 2 kat daha fazla biokütle geliştirdiği görülmüştür. Fidan muhafazasının altında açılan belirli geometrik şekillerdeki deliklerin yarattığı baca etkisiyle havalandırılan bitkilerin gövde gelişimlerinin çok hızlandığı ortaya konulmuştur. Son zamanlarda yapılan bir araştırma göstermiştir ki carbon dağılımını etkileyen en önemli faktör ve kök sürgün dengesini sağlayan etki, fiziksel hareket ile olmaktadır. Doğada bu rüzgarla yapılırken, ağaç muhafazasının içerisinde havalandırma delikleri ile yapılmaktadır.

Bu sebepledir ki 90cm ve daha uzun fidan muhafazası kullanılacaksa havalandırma deliklerine sahip Tubex Ventex ürünü önerilmektedir.