Her bahçenin konumu, topografik yapısı, meteorolojik koşulları, bitki deseni, insan gücü, ekipman parkuru, pazar yapısı, üretici beklentileri farklıdır. Bir bahçede donla mücadele etme kararı alındıktan sonra yukarıdaki tüm parametreler bir arada değerlendirilmeli ve en doğru yönteme yatırım yapılmalıdır.


Henüz arkasındaki dinamikler tam olarak çözülememişken, bilinmeyenler, bilinenleri aşmışken, bahçeniz için en doğru don mücadele yöntem(ler)ini seçmek çok zor olabilir. 


Bahçeye özel don mücadele hizmetleri sunan Mikrosera bu yolu sizinle yürümekte ve bahçelerde don zararına karşı verilen savaşta yanınızda yer almaktadır.


Belli bir sistematik dahilinde her bahçeye özel çözümleri, üretici ile birlikte adım adım üretiyoruz. Uydu'dan Keşif

İlk adımda bahçenin konumuna bakılır. Bölgenin genel topografyası incelenir, civardaki hakim tepeler, su kütleleri, vadilerin olası mikro iklime etkisi üzerine bir fikir edinilir. Bahçenin yerden ve varsa hava fotoları bu aşamada çok faydalı olur.


Meteoroloji Analizi

Eğer lokasyonda üreticiye ait meteoroloji istasyonu varsa, geriye dönük arşiv incelenir. Eğer geçmiş veriler yoksa, Mikrosera'nın yerli imkanlarla geliştirmiş olduğu teknolojik altyapı kullanılarak, noktaya özel geriye dönük hava parametreleri hesaplama yöntemleri ile oluşturulur. Bu veriler geçmiş olayların analizinde, ve ileriye dönük hava tahminlerinde kullanılır.


Geçmiş Don Olaylarının Analizi

Varsa, bahçede geçmişte don olayı yaşandığında orada bulunan kişilerden don zamanı oluşan koşullar, yaşananlar, bitkilerin durumu, yapılan müdahale, alınan sonuç gibi bilgiler derlenir. Eldeki meteorolojik arşivden faydalanarak, gerçekte yaşanan koşullarla meteorolojik koşulların birbirine ilişkisi değerlendirilir.


Bitkiler İçin Riskli Koşulların Belirlenmesi

Üretimi yapılan bitkilerin cinsine ve çeşidine göre, üretici gözlemlerine göre, bu bitkiler için riskli koşullar belirlenir. Daha önceden oluşturulan meteorolojik verilerde bu koşulların oluştuğu saatler incelenir, bu saatlerde gerçekte bitkilerde oluşan zararlar ile ilişkisi değerlendirilir.


Saha Keşfi

Yukarıdaki bilgi toplama adımlarından sonra saha ziyareti gerçekleştirilir. Sanal ortamdaki bilgilere, saha bilgileri de eklenir, sahada edinilen bilgilerle, oyun planı ilk şeklini almaya başlar.


Üretici Beklentilerinin Belirlenmesi

Yukarıdaki tüm bilgiler derlendikten sonra üretici ile bir araya gelinir ve konular tartışılır. Geçmiş koşullar, mevcut durum ve yapılabilecekler masaya yatırılır, olası sonuçlar ve etkileri, üreticinin beklentileri çözüm önerilerini önemli oranda şekillendirir.


Uygun mücadele yöntem(ler)inin seçilmesi

Mevcut durum, beklentiler, teknolojinin sınırları, uygulanabilirlik kısıtlamaları ve daha bir çok parametre değerlendirilerek bahçe için en doğru çözümlere karar verilir. Gerekli sistem mimari tasarımları yapılır.


Tedarik Süreci

Sahada kullanılacak tüm ekipman, donanım, yazılım gibi ürünlerin üretimi, ithalatı, tedariği, kurulumu, kullanıcı eğitimlerinin verilmesi, devreye alma gibi konuları içeren komple sistem entegrasyonu gerçekleştirilmektedir.


Satış Sonrası

Sistem kullanıldığı sürede öncelikle garanti boyunca, sonrasında uzatılmış bakım anlaşmaları ile, teknik servis, yedek parça, eğitim gibi destekler sürekli olarak sunulmaktadır. Verilen eğitimler sonrası, bahçedeki personel, sadece makinelerin kullanımına dair eğitimleri almıyor, buna ek olarak genel don mücadelesi konusunda da eğitilmiş oluyor.


Yardımcı Yazılım

benimhavam.com teknolojileri yardımıyla kurulan sistemin etkinliği, verimliliği, karlılığı artırılmaktadır.

Don Mücadelesi Hizmetleri